Časté dotazy

AK SPRÁVNĚ PEČOVAT O NOVÉ KOLO

 Tento článek je převzat z časopisu Peloton č. 8/1994, autor ing. Jan Taich.

 

 

Prvních 150 km

Trocha teorie nikoho nezabije. Každá věc během svého provozu ctí jistý zákon týkající se počtu závad v závislosti na délce jejího užívání. Mechanizmy se více méně poslušně chovají podle celkem přiléhavě nazvané vanové křivky výskytu poruch, která má tři zásadně odlišná provozní období. Na počátku poměrně prudce počty závad klesají, pak přijde dlouhý úsek s jejich rovnoměrným nízkým výskytem a nakonec se začnou poruchy zase objevovat stále častěji.

První etapou je právě záběh, druhou lze označit jako optimální dobu provozu a třetí, kdy se všechno sype, ta už je jen pro zlost. Na rozdíl od právnických praktik zde žádné možné obejití zákona není a všemi třemi fázemi naše kolo projde, ať se nám to líbí nebo ne. A tak, i když jsme investovali do biku třicet tisíc, neznamená to, že na něj nebudeme muset sáhnout. Chyba lávky: čím je kolo dražší a jeho komponenty složitější, tím je citlivější na počáteční údržbu. Dlouhodobý provoz s minimálními poruchami je pak odměnou kvalitativně vyšší třídy. Záběh s nutnostmi dolaďování a drobných oprav tedy není možné přejít, ale ani ho nelze v podstatě zkrátit. Je dětskou nemocí, která zanedbáním poznamená celý život.

Na provozní dobu zvýšeného dohledu vyjádřenou cifrou 150 km je třeba pohlížet jako na optimální dobu vhodnou k provedení první garanční prohlídky určenou na základě servisních zkušeností. Nedá se obecně ztotožňovat s koncem záběhu, který bude asi trvat o něco déle a u každého typu bude jistě i různě dlouhý. Oněch 150 km se ale ukázalo jako doba, kdy již má každé kolo něco za sebou a je přiměřeně rozladěné, aby garanční prohlídka a doseřízení mělo smysl, ale současně ještě nehrozí nebezpečí zničení uvolněných dílů při zanedbání údržby.

Vychází se i z předpokladu, že dražší, více provozně zatěžovaná kola budou pečlivěji majiteli sledována. Nevykládejte si proto termín první záruční opravy jako den, kdy se na vaše kolo poprvé někdo podívá. Mohl by vám totiž také rovnou některé díly, například kliky nebo řízení, vyměnit za nové a to na váš účet. Zanedbanou údržbu totiž nepokrývá ani celoživotní záruka se třemi hvězdičkami.

 

 

Co tedy sledovat při záběhu

I když je kolo správně předprovozně seřízeno, výrobní technologie dílů i jejich montáž vyžadují určitý provozní čas ke stabilizaci správné funkce. Obecně vše, co se hýbe a točí, si potřebuje nalézt a vyhladit svoji dráhu a vše na pevno mechanicky spojené si musí vzájemně sednout a vytvořit potřebné styčné plochy.

Ohlazením drsností styčných povrchů dojde ke vzniku vůlí u točivých nebo kluzných uložení a u pevných spojů k jejich uvolnění. Takže: pedály mohou jít zpočátku ztuha, ale za čas mají znatelnou vůli, stejně sedlovka, se kterou se jen obtížně nastavovala výška sedla, při jízdě klouže. U drahých dílů s broušenými drahami je tento proces většinou jednorázově doseřízením odbyt. Naopak, nejobyčejnější součástky s lisovanými, často nekruhovými a málo tvrdými plochami pro kuličky se obtížně seřizují a dosažení stavu dlouhodobé optimálního nastavení je u nich někdy prakticky nemožné. Jednotlivá ostře sledovaná místa jejichž zanedbaná údržba může mít výrazný finanční dopad na vaši kapsu nebo která jsou důležitá z hlediska bezpečného provozu:

 

 

Nářadí, bez kterého se neobejdete

Základní vybavení:

Rozšířené vybavení navíc

Samozřejmě lze uvést dále zarovnávací frézy, výstružníky, závitníky a závitová očka, nástroje a přípravky pro rovnání a kontrolu rámů, šablony na brzdy ... a ještě to nebude všechno - to už ale zcela jistě přesahujeme rámec potřeb domácího servisu.

 

 

Podporujte svého mechanika

Uvedené seznamy by ale neměly znamenat, že si biker musí dělat všechno sám. Na základě zkušeností, a to nejen z vlastní profese, mohu doporučit být se svým bikeshopem v trvalém kontaktu, svěřit mu provedení speciálních úkonů.

Hlavně je dobré čas od času dát kolo zkouknout profesionálnímu mechanikovi. Praxe pravidelných prohlídek sledujících stav provozního opotřebení a umožňující výměnu dílů v pravý čas zavedená u aut má své opodstatnění a tvrdý provoz horských kol k jejich zavedení jednoznačně směřuje také. Je to možná pro někoho hudba budoucnosti - jiný už to třeba tak dělá a systém pro své kolo svého mechanika mu rychle pomohl z problému, ale hlavně pochopil, že řady nepříjemných překvapení v terénu byl dík kontaktu s dílnou ušetřen. Zbavte se dojmu, že je to jen otázka pohodlí jiných, kterým vy bohudíky netrpíte, když si všechno děláte sami a do servisu chodíte maximálně tak pro rozumy. I když pravidelně necháváte své kolo dílnou kontrolovat, zbyde na nezastupitelnou denní údržbu a pro vaši realizaci mechanické šikovnosti prostoru více než dost.

 

 

Pohon srdcem biku

Záměrně jsem si nechal pro pohon zvláštní odstavec. Péče o něj se totiž jak červená nit vine celým technickým životem kola. Pozornost, kterou si dokáže při její nedostatečnosti vynutit, není nijak náročná na čas, ze začátku spíš na šikovnost, ale je nezastupitelná pro bezchybný provoz. I když jejím zanedbáním nepůjde o život, řetěz přeskakující na nejmenších pastorcích nebo nezařaditelný nejlehčí převod dovedou být, zejména při společné vyjížďce, pěkně protivné. Ani cvrlikající řetěz není tou nejlepší bikerskou vizitkou.

Ač již uvedeno, podotýkám znovu: ze začátku často, po záběhu stačí občas, ale zkontrolujte, zda se v pevných spojích středového složení a v uložení hřídele neobjevila vůle. Pokud se z oblasti středu ozývá podezřelý zvuk, vůli někde jistě najdete, i když to třeba bude nedotažený rámeček pedálu.

Varovným zvukům naslouchejte, i když se leckdy, zvlášt u hliníkových rámů, opravdu těžko identifikují. I v servisu s odstraněním jejich příčin mívají zamotanou hlavu a někdy konečný verdikt po předchozím rozložení a složení všeho souvisejícího, aniž by byla zjištěna závada, zní: duralové kolo by nebylo z hliníku, kdyby někdy nevrzalo. Zvuky také často jak začaly i přestanou. Nespoléhejte však na to a důvod se snažte vždy vypátrat. časem vaše ucho pozná, co které vrzání, praskání nebo skřípot znamenají.

Systém indexovaného řazení spočívá mimo jiné i v přesně dávkovaném pohybu lanka iniciujícím odezvu měniče nebo přesmykače takového rozsahu, aby došlo k přesnému přeřazení z jednoho ozubení na druhé. Jakákoliv změna vzájemných poměrů spolupracujících dílů má za následek nepřesnosti v provedení úkonu. V době zabíhání kola to bývá nejčastěji způsobeno sedáním bovdenů v opěrných plochách, později vytažením lanka nebo důsledky provozu na měničích (vůle, deformace, změna vlastního seřízení).

Doladěním seřizovacího šroubu přehazovačky, většinou o půl až jednu otáčku, lze obnovit tichý chod. U přesmykače se seřízení provede stavěcím šroubem na řazení, ale někdy je příčinou příliš nebo zase málo napjaté lanko a tah je potřeba upravit. Stává se také, že nevhodná poloha vodítka přidrhává o řetěz nebo dokonce sníží schopnost řazení. Přesmykač musí být rovnoběžně s převodníky a ve správné výšce. Seřízení je podmínkou funkce nutnou, nikoliv postačující. Není-li v pořádku řetěz, nemůže ani pohon dobře chodit. Tuhý článek znamená snížení průchodnosti řetězu vodítkem, jeho špatný náběh na zuby pastorků a zejména na těch nejmenších se pak projeví střílením nebo přeskakováním. Stejně tak suchý řetěz ztěžuje svým mechanickým odporem jízdu a podstatně zpomaluje proces řazení. Pro mazání používejte raději řídké oleje s teflonem a vysokou schopností zavzlínat dovnitř (např. GT 85) nebo jiné speciální mazadla na řetězy (Castrol). Klasické strojní oleje jsou sice podstatně levnější, ale řetěz se musí s nimi doslova prolít přebytečný olej s povrchu utřít a přes to zabránit vzniku šmíru je prakticky nemožné. Řetězu se vyplácí věnovat pozornost od počátku až do konce jeho technického života. Když totiž propásnete čas vhodný k výměně, je téměř jisté, že budete měnit také kazetu a možná i převodníky. (To se ale určitě během prvních 150 km nestane).

A nezapomeňte - pokud budete z jakéhokoli důvodu rozpojovat řetěz, že každé jiné místo než černý čep je pro to vhodné. Černé spojovací čepy mají totiž větší průměr než ostatní a jejich protlačením ven se zvětší otvor v článku natolik, že zde další za- tažení čepu nemá naději na spolehlivé fungování a je velmi pravděpodobné, že se řetěz tady zase rozpojí. Černé čepy používejte zásadně ke spojování, při rozpojení se jim vždy vyhněte.

 

 

Jak s kolem jezdit během záběhu?

Citlivěji a vnímavěji, než s kolem již zajetým. Ti, kdo sedlají svůj první bike, asi hned druhý den nevyrazí za extrémními sjezdy, ale vím, že dík snadnosti rozhodování z neznalosti jsou ochotni vyrazit na cestu do Paříže s třicetikilovou bagáží.

Kolu, na rozdíl od auta, nehrozí poškození motoru překročením záběhových otáček, ale jeho jednodušší konstrukce je pro někoho možná nelogicky jaksi z principu náchylnější na počáteční provozní zatížení a vykazuje podstatně víc záběhových závad než technologicky složitější auta. A zde číhá zrada: přesto, že nejde o poruchy znamenající konec technického života příslušného dílu, nýbrž v drtivé většině pouze zjišťujeme jen jejich rozladění (uvolnění, rozcentrování, omezení funkce), způsobené dříve zmíněnými procesy vzájemného usazování, je nutno k zajištění další provozuschopnosti kola rychle reagovat nastolením původního stavu, aby nedošlo dalším provozem k trvalému poškození znamenajícímu vyřazení dílu. Zkrátka: co se povolí, je nutné zase hned podotahovat a seřídit, jinak se můžeme připravit o další část úspor (zbyla-li po nákupu kola vůbec nějaká rezerva).

Tak třeba uvolněné kliky na čtyřhranu hřídele nesnesou odkladu a není-li nástroj k dotažení, nezbývá než tlačit kolo domů. Stejně tak včas neodhalený brzdový špalík dosedající místo na ráfek na plášt dokáže celkem hravě zlikvidovat pneumatiku jednou provždy.

A pozor: v obou případech, byt byste koupili kolo včera, je reklamace bezpředmětná. Zanedbání údržby stejně jako provozní opotřebení jde na vrub majitele! A přitroublému vysvětlování, kdy neprovedené dotažení nebo seřízení je omlouváno obavou z provedení neodborného zákroku, se asi bude každý smát.

Rozhodně se vyplatí první kilometry věnovat víc sledování kola než okolní krajiny, stejně jako je lepší sbírat začátečnické zkušenosti jen tak s kamarádem a nesnažit se s novým kolem držet krok v partě dravých bikerů na dlouhém švihu.

Tak nářadí vždy s sebou, rozum do hrsti a hlavně s citem!

 

 

Garanční prohlídka

Většinou bývá dnes poskytována bezplatně v rámci prodeje. Chcete-li si ji ale z nějakého důvodu nechat provést jinde, než bylo kolo koupeno, počítejte s tím, že ji budete platit. O bezplatnost služby se také připravíte pozdním přistavením k prohlídce, pokud je v záručním listě časově limitována.

Kolo předejte do servisu umyté a vyčištěné, takový stroj totiž každý rád prohlédne a s péčí doladí. I když se pro garance zavedl u každé firmy podobný postup, s kolem zabláceným a dobitým jako veterán od Verdunu se nikde asi moc párat nebudou. Jistěže jsou její součástí některá seřízení, která si dále bude provádět každý sám nebo za svoje, ale nepleťme si garanční prohlídku s denní údržbou kola.

Co nám to tedy vlastně s kolem provedou? V prvé řadě jsou zkontrolovány všechny důležité pevné spoje: kliky, pedály, představec, řidítko, sedlo. Vůle v otočných uloženích jsou podle potřeby doladěny na hodnoty potřebné pro lehký chod. Docentruje a dotáhne se výplet obou kol. Opět je zkontrolován a doladěn systém pohonu, je odzkoušeno řazení všech převodů a otestován brzdový systém. Někde se o správné funkci kola na závěr přesvědčí krátkou projížďkou.

Kolo se tedy v zásadě nerozebírá ani detailně nepitvá, ale uvede se do běžného provozního stavu obvyklého v dané třídě. A tak je dobré, máte-li podezření na nějakou anomálii, která není zcela zřejmá, při předání na ni upozornit. Nezapomeňte si také nechat v záručním listě potvrdit absolvování první garance. Je jím většinou podmíněno zahájení řízení při později uplatňovaných eventuálních reklamacích.

Garanční prohlídkou končí jedna etapa vašeho soužití s kolem. Od této chvíle je jeho technický život plně ve vašich rukách. Vy rozhodnete, co si opravíte sami a co svěříte servisu, na vás je, jak budete s bikem jezdit i jak o něj budete pečovat a stejně tak i na vás zůstane, kterak budete s kolem nakonec spokojeni.

 

 

Základní pokyny – rady a triky pro provoz a údržbu jízdního kola

Přední vidlice: ohnuté nebo poškozené vidlice by měly být vyměněny, nikdy je neopravujte.

Přední kolo: kolo by mělo být usazeno uprostřed a dotaženo maticemi v přední vidlici. Šrouby musí být řádně dotaženy. Náboj je utěsněn proti vlhkosti a nečistotám, ale měl by se opakovaně prohlížet zejména po jízdě náročným terénem. Osa náboje by se měla při ručním protočení volně otáčet s velmi malým třením nebo vůlí. Dbejte na řádné vycentrování kola.

Zadní kolo: kolo je usazeno v zadní vidlici pomocí osových matic. Pokud není střed ráfku uprostřed (v ose pod dírou na odrazku) je nutné jeho stranové přecentrování. Dbejte na správně dotažené šrouby. Zadní náboj prohlížejte vyjmutím zadního kola z rámu a ručním otáčením osy náboje kontrolujte zda se otáčí s velmi malým třením a vůlí.

Dbejte na řádné vycentrování kola.

 

 

Tipy a triky

Rychloupínáky: při použití rychloupínáků se správná poloha pro dotažení nastaví dotahováním matice, protilehlá packa by měla začít zabírat v poloze třičvrtě. Poté se packa zamáčkne nadoraz mimo trubky rámu. Nikdy netočte pro dotažení packou dokola!

Středové složení: prohlížejte po jízdě v náročném terénu. Hřídel se musí volně otáčet bez stranové vůle. Udržujte jistící kroužek dotažen a ložiska dobře namazaná. Pro opravu nikdy nepoužívejte věnečky, vždy pouze samotné kuličky 11 + 11 ks. V případě použití uzavřeného zapouzdřeného složení není nutná údržba (např. typ Kinex). Při použití rozebiratelného zapouzdřeného složení (např. levnější typ os Shimano) je údržba po delší době vhodná.

Řídítka, představec, hlavové složení: maximálně je přizpůsobte vlastnímu pohodlí. Vysunutí představce lze provést maximálně po vyznačenou rysku. U typu a-head lze seřizovat výšku pouze pomocí podložek. Sklon a výšku řidítek/představce lze také doupravit použitím různých délek a zahnutí rohů nebo použitím např. tzv. vlašťovkovytých řidítek Dotáhněte bezpečně všechny šrouby. Vyměňte opotřebené složení, ujistěte se zda neklouže v řídítkách. Poškozené hlavové složení poznáte při nadzvednutí předního kola. Při jeho zatočení do stran nesmíte cítit tzv. důlek.

Přehazovačka a přesmykač: udržujte je správně nastavené. Přeřazujte jen pokud šlapete a vyhněte se nárazu na zadní přehazovačku. Seřízení indexového řazení lze provést pomocí napínacích šroubů jejich jemným pootáčením (u přehazovačky jsou tyto šrouby v místě zakončení bowdenu nebo na brzdových/řadících pákách, pro přemykač na brzdových/řadících pákách.

 

 

Tipy a triky pro správné nastavení

Přehazovačka: při pohledu zezadu nebo zvrchu musí být řetěz, kladky a pastorek v jedné lajně

Přesmykač: přehodíme řetěz na prostřední převodník a největší pastorek, spodní vodítko přesmykače je při správném seřízení 1 mm od řetězu

Řetěz: kontrolujte opakovaně poškození nebo napnutí a vyměňte jej, jeli to nutné. Často jej mažte, pečujte olejem o jeho jednotlivé články. Pozor, řetěz se smí vytáhnout pouze o 1 mm, což lze zjistit speciální měrkou (většinou zdarma v cykloservisu). Při větším vytažení dojde k opotřebení pastorků na vícekolečku i na převodníku. Řetěz při záběru začne tzv. střílet, přeskakovat. Poté je nutná vždy výměna řetězu i celého vícekolečka a v cca 10% případů i celých klik (převodníků). Při zkracování u řetězů Shimano použijte speciální černé výměnné čepy. Pokud má řetěz speciální spojovací článek, je jeho použití na vašem uvážení. Na dražších relativně drží.

Tipy a triky: správné nastavení délky při výměně řetězu: zařadíme na největší převodník a nejmenší pastorek na vícekolečku. Osy (šrouby) kladek na přehazovačce by měli být kolmo k zemi.

Pneumatiky udržujte natlakovány na správnou hodnotu, používejte ruční nebo nožní hustilku. Zkontrolujte zda jsou pneumatiky řádně uloženy v ráfku. Výrobcem doporučený tlak je na boku pláště. Protože je prakticky nemožné změřit tlak klasickým měřákem, orientujte se vlastním citem, tzv. oporem na palec.

Tipy a triky: značení pláštů a duší: používají se většinou dvě značení

první číslo znamená ( např. 32) šířku pláště v mm, druhé číslo (622) obvod ráfku v mm

Uvádějte v obchodech raději druhou možnost, je daleko přehlednější a srozumitelnější

Kliky a pedály: pedály příležitostně promazejte, zejména po jízdě v náročném terénu. Nepokoušejte se narovnat případné ohnutí klik levní plechové převodníky lze vyrovnat např. opatrným poklepem (kladivo + hole topurko). Po prvních 100 km dotáhněte klikové šrouby a zkontrolujte šrouby převodníku a pedálové hřídele.

Tipy a triky: vrzání - vrže vám něco ve středu (problém u hliníkových klik)? Vyšroubujte pedály, namažte závit, případně jemně přejeďte pilníkem ke klice dosedající hranu osy pedálu.

Brzdy: udržujte brzdové gumičky nastavené 2-4 mm od ráfku. Kontrolujte jejich opotřebení a je-li to nutné, vyměňte je. Očistěte olej nebo nečistotu nahromaděnou na ráfku.

Tipy a triky: skřípání brzd: pomoc - u nového kola je nutno počkat na odstranění vrchní vrstvy nečistot a mastnoty z ráfků, další krok - nastavení špalků do jemného šípu (1-2 mm) směrem po směru jízdy, odmaštění ráfků, osmirkování hliníku ze špalků. Pokud ani to nepomůže, vyzkoušejte jiné špalky. Pozor, někteří výrobci (např. Shimano) uvádějí u některých typů špalků skřípavost jako nevyhnutelnost (např. za deště).

Ovládací lanka, bowdeny: lanka správně napněte. Pravidelně je kontrolujte, kontrolujte volný, lehký chod a při opotřebení je vyměňte. V žádném případě netvořte na lanku smyčky. Pozor na rez.

 

 

Přizpůsobení sedla:

výšku a úhel přizpůsobte vlastnímu pohodlí. Nevytahujte sedlo nad značku minimálního nastavení. Sedlovku v místě zapuštění do rámu namažte vazelínou. Nezarezne a jde později vyndat.

Reflektory a odrazová skla: Viz. vyhláška o provozu kol na pozemních komunikacích. V případě poškození odrazky okamžitě vyměňte. Používejte pro vlastní bezpečnost oblečení a obuv s reflexními nášivkami.

Rám: kontrolujte opakovaně poškození v barvě okolo spojení trubek. Tímto způsobem se může projevovat ohnutí nebo prasknutí rámu. Ohnutý nebo prasknutý rám ihned vyměňte, neboť dochází k nadměrnému namáhání další části rámu, čímž vzniká velké nebezpečí úrazu.

 

 

Jak, co, čím a přibližně jak často mazat:

 

Doporučujeme